Strona główna
Dzisiaj jest: 5 czerwca 2020
Imieniny: Bonifacego, Walerii, Waltera
Pliki do pobrania:
Drogi Uczniu i Ty możesz osiągnąć sukces na Targówku (14 sierpnia 2013)

Drogi Uczniu, za wysokie wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach, działalność społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego możesz otrzymać stypendia i nagrody, m. in…

- stypendium szkolne za dobre wyniki w nauce,

- stypendium edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

- stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV- VI),

- nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek m .st. Warszawy i tytuł „Orzeł Targówka”.

W roku 2013/2014 Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ufunduje specjalne nagrody dla:

- uczniów klas VI szkoły podstawowej, którzy uzyskają maksymalną liczbę punktów,

- uczniów klas III gimnazjów, którzy uzyskają wysoka liczbę punktów z egzaminu po III klasie,

- uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną, którzy uzyskają wysoką średnią ocen,

- laureatów olimpiad i uczniów aktywnych społecznie.

Twój dobry wynik może sprawić, że Twoja klasa lub szkoła zostanie wyróżniona i otrzyma atrakcyjne nagrody za:

- najwyższy wynik w Dzielnicy Targówek ze sprawdzianu po klasie VI,

- najwyższy wynik w Dzielnicy Targówek ze sprawdzianu po klasie III,

- najwyższy średni wynik z nauczanych przedmiotów w klasie IV,

- najwyższy średni wynik z nauczanych przedmiotów po klasie II gimnazjum i II ponadgimnazjalnej,

- najwyższą poprawę wyników w porównaniu do roku poprzedniego, ze sprawdzianu po klasie VI,

- najwyższą poprawę wyników w porównaniu do roku poprzedniego z egzaminu po klasie III.

SUKCES LEŻY W TWOICH RĘKACH

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115