Strona główna
Dzisiaj jest: 16 czerwca 2019
Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie - informacje

(31.12.2018) Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy, od 2019 roku stopniowo będą wprowadzane nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów. Właśnie rusza kampania w nowym formacie komunikacyjnym, która zachęca do segregowania odpadów i podpowiada jak należy to robić właściwie.

Liczby pokazują, że w naszym mieście jest problem świadomości segregacji odpadów, bo 80% tych, które są odbierane w Warszawie to odpady zmieszane, stąd ogromne znaczenie edukacji w tym zakresie. Nowy system odbioru odpadów, który będzie w Warszawie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku jest wymagający.
Mieszkańcy stolicy od 1 stycznia 2019 r. mają zagwarantowany odbiór odpadów.
Priorytetem dla stołecznego ratusza jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów. Od 1 stycznia wchodzi w życie system 5-frakcyjny. Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie będą wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach będą pojawiać się sukcesywnie. Pierwsze pojawią się w grudniu. Dopóki w altanach będą trzy pojemniki, mieszkańcy będą segregować według starego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu będzie monitorowane.

5-frakcyjny system odbioru odpadów - konsultacje społeczne, spotkania
Przypomnijmy, mieszkańcy o zmianach w regulaminie odbioru odpadów informowani byli od dwóch lat. Swoje uwagi i sugestie co do zmian w regulaminie mogli zgłaszać na spotkaniach informacyjnych, podczas konsultacji społecznych jesienią 2017 r. W sierpniu 2018 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Podczas rozmów dotyczących planowanych zmian były zbierane uwagi i spostrzeżenia. Wszytko po to, aby jak najlepiej przygotować miasto i warszawianki i warszawiaków do wprowadzanych stopniowo od stycznia przyszłego roku nowych zasad segregacji odpadów.

Start kampanii informacyjnej
Pierwsza odsłona kampanii pokazuje odpady zmieszane trafiające do jednego kosza. Prezentujemy je w wyrazistej stylistyce. Na plakatach widzimy martwą naturę z odpadów, ale wkrótce zobaczymy, jak sprawnie i racjonalnie należy je segregować. Poza widoczną w kampanii kompozycją, na plakacie znajduje się odniesienie do strony internetowej, na której warszawianki i warszawiacy znajdą informacje dotyczące zagadnień z obszaru czystości stolicy i zagospodarowania odpadów komunalnych: www.czysta.um.warszawa.pl

Kolejnym elementem widocznym na plakacie jest numer Miejskiego Systemu Kontaktu Warszawa 19115, pod którym można zgłaszać różne niepokojące mieszkańców zagadnienia, jak i pozyskiwać informacje.

Kampania pojawi się w różnych formatach, nie tylko w outdoorze i prasie lokalnej, będzie także wykorzystywana w komunikacji na profilach społecznościowych miasta. Warszawiacy zobaczą ją również na monitorach w komunikacji miejskiej i Galerii Multimedialnej na stacji Świętokrzyska.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo.
Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu pojemników - jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregujemy według dotychczasowego systemu:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
 • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
 • dodatkowo - odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

 • do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”,
 • do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • dla opakowań ze szkła - kolor zielony, napis „szkło”,
 • dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „bio”,
 • dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
 • dla odpadów zielonych - kolor szary, napis „odpady zielone”,
 • dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „odpady zmieszane”,
 • do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

 • zabudowa jednorodzinna:

  papier – co cztery tygodnie,
  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
  szkło – co cztery tygodnie,
  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
  bio – co tydzień,
  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
  odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

 • zabudowa wielolokalowa:

  papier – co dwa tygodnie,
  metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
  szkło – co cztery tygodnie,
  odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
  bio – co tydzień,
  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
  odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

 • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne:

  papier – co cztery tygodnie,
  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
  szkło – co cztery tygodnie,
  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
  bio – co tydzień,
  bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
  odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Przyjęcie uchwał zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które miały na celu poinformowanie mieszkańców o zmianie szczegółowych zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii od warszawianek i warszawiaków, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych na temat nowego sposobu zbiórki odpadów. Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listowną i elektroniczną, były również ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne. Dodatkowo, można było porozmawiać na temat nowego regulaminu na Targach Zero Waste. Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron zgłoszone podczas spotkań zostały zebrane i poddane analizie.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, Rada Warszawy przyjęła następujące zmiany w Regulaminie:

 • wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada,
 • dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów,
 • obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące),
 • możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza na stronie www.czysta.um.warszawa.pl

Poprzez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

 Ulotka informacyjna 1091.9 KB
 Plakat informacyjny 409.82 KB-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15.10.2015) PSZOK czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, iż od 10 października 2015 r. rozpoczęły funkcjonowanie dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK-i. Jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Białołęka, przy ul. Płytowej 1, drugi na Mokotowie, przy ul. Zawodzie 16. Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 21.00, oraz w soboty od godz. 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy [czytaj dalej...]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(27.08.2015) Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że nastąpiła zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie odbywał się od kwietnia do listopada. W okresie od kwietnia do października odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie raz na tydzień w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie. Termin wejścia w życie nowych zasad odbioru odpadów zielonych i inne szczegółowe informacje dotyczące ich obowiązywania będą publikowane na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
Nowe zasady odbioru odpadów zielonych obowiązują od 1 września 2015 roku. Harmonogramy odbioru znajdują się na stronach internetowych poszczególnych firm: MPO, LEKARO, SITA Polska.

Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odbywa się bezpośrednio sprzed posesji lub sprzed altan śmietnikowych. Zbiórkę odpadów zielonych (trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi) bezpośrednio z nieruchomości oferują wszystkie firmy odbierające odpady komunalne w stolicy – MPO, SITA Polska i LEKARO. Odpady zielone powinny być umieszczone w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości. Zbiórka odpadów zielonych z terenów zarządzanych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe odbywa się na dotychczasowych zasadach
 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 212.05 KB

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
banner_sms