Strona główna
Dzisiaj jest: 12 grudnia 2018
Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie - informacje
(15.10.2015) PSZOK czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, iż od 10 października 2015 r. rozpoczęły funkcjonowanie dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK-i. Jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Białołęka, przy ul. Płytowej 1, drugi na Mokotowie, przy ul. Zawodzie 16. Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 21.00, oraz w soboty od godz. 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy [czytaj dalej...]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(27.08.2015) Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że nastąpiła zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie odbywał się od kwietnia do listopada. W okresie od kwietnia do października odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie raz na tydzień w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie. Termin wejścia w życie nowych zasad odbioru odpadów zielonych i inne szczegółowe informacje dotyczące ich obowiązywania będą publikowane na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
Nowe zasady odbioru odpadów zielonych obowiązują od 1 września 2015 roku. Harmonogramy odbioru znajdują się na stronach internetowych poszczególnych firm: MPO, LEKARO, SITA Polska.

Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odbywa się bezpośrednio sprzed posesji lub sprzed altan śmietnikowych. Zbiórkę odpadów zielonych (trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi) bezpośrednio z nieruchomości oferują wszystkie firmy odbierające odpady komunalne w stolicy – MPO, SITA Polska i LEKARO. Odpady zielone powinny być umieszczone w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości. Zbiórka odpadów zielonych z terenów zarządzanych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe odbywa się na dotychczasowych zasadach
 [pobierz ulotkę...] 212.05 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(30.04.2014) Od dnia 1 maja 2015 r. mogą ulec zmianie harmonogramy odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych suchych i szkła opakowaniowego) dla posesji w dzielnicy Targówek. Zaktualizowane harmonogramy odbioru odpadów komunalnych (obejmujące również odpady zielone) są dostępne na stronie internetowej MPO w zakładce: "Harmonogram odbioru odpadów NOWY".
Mieszkańcy, którym zmiana harmonogramu od 1 maja 2015 r. spowodowała przesunięcie terminów odbiorów odpadów zmieszanych lub segregowanych suchych o więcej niż 7 dni w stosunku do starego harmonogramu, będą dodatkowo obsłużeni w sobotę 9 maja (odpady zmieszane) i w sobotę 16 maja (odpady segregowane suche) – pod warunkiem, że odbiór nie nastąpił przed dodatkową datą lub nie nastąpi bezpośrednio po niej. Ustalenia, komu odbierzemy odpady w dodatkowym terminie, będzie można sprawdzić na stronie internetowej MPO w zakładce: „Dodatkowy odbiór”.

----------------------------------------

(07.08.2014) Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do Sekretarza m.st. Warszawy w sprawie poprawy organizacji odbioru odpadów komunalnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

----------------------------------------

(05.08.2014) Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., w sprawie poprawy organizacji odbioru odpadów komunalnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

----------------------------------------

(30.08.2014) Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych od 1 sierpnia 2014 roku.

----------------------------------------

Informujemy, że w związku z przedłużającym się postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, w 10 dzielnicach stolicy będzie obowiązywał nadal system pomostowy.
W związku z tym, na terenie Białołęki, Bemowa, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Targówka, Ursusa, Włoch, Woli oraz Żoliborza odpady komunalne będą odbierane na dotychczasowych zasadach przez firmy, które odbierały odpady przed 31 stycznia br. w ramach systemu pomostowego.
Częstotliwość odbioru odpadów oraz wysokość stawek za odbiór odpadów pozostają bez zmian.
Jednocześnie informujemy, że nie ma przeciwwskazań do zlecenia firmie odbioru dodatkowej ilości odpadów komunalnych. Natomiast pozostawianie ich w miejscach publicznych uniemożliwia prawidłową realizację usługi.


----------------------------------------

Program pomostowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie od 1 lipca oraz szczegółowe informacje dotyczące opłat
Od 1 lutego 2014r w 8 dzielnicach Warszawy (Pragi Południe, Pragi Północ, Rembertowa, Wawra, Wesołej, Śródmieścia, Ursynowa i Wilanowa) obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W pozostałych 10 dzielnicach między innymi w dzielnicy Targówek nadal obowiązuje program pomostowy tzn. że odbiór odpadów komunalnych odbywa się na dotychczasowych zasadach. Odpady będą odbierane z taką samą częstotliwością oraz z wykorzystaniem obecnie używanych pojemników. Sposób segregowania odpadów również pozostaje bez zmian.

Program pomostowy i obniżone opłaty – tak będzie wyglądał odbiór śmieci od warszawiaków po 1 lipca. Rada Warszawy przyjęła stawki opłaty śmieciowej, obowiązujące w trakcie okresu przejściowego. Za wywóz odpadów segregowanych mieszkańcy stolicy zapłacą od 10 zł do 60 zł. [czytaj dalej...]


-----------------------------------

Od 1 sierpnia 2014 r. na terenie Targówka będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. We wtorek, 15 kwietnia br., podpisano ostatnie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 10 warszawskich dzielnic, pozostających dotychczas w systemie pomostowym.
Dzięki tym umowom jeszcze w wakacje cała Warszawa zostanie objęta docelowym systemem gospodarowania odpadów. Miasto będzie miało za pomocą systemu GPSów pełną kontrolę nad śmieciami odbieranymi od mieszkańców. Co ważne, nie generuje to żadnych dodatkowych obowiązków dla samych warszawiaków – jedyne, co trzeba robić, to uiszczać tak jak dotychczas opłatę śmieciową i, jeśli tak się zadeklarowało, segregować śmieci – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy [czytaj dalej...]

-----------------------------------

Informacja o numerach kont, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami (informacja dotyczy osób, które nie otrzymały potwierdzenia kancelaryjnego z indywidualnym nr konta)
W sytuacji, gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego nie było możliwe, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK) należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości (dzielnicy, w której złożono deklarację)[czytaj dalej...]


Informujemy, że wypełnione deklaracje dot. wysokości opłat z tytułu gospodarowania odpadami można także przesyłać pocztą na adres urzędu.

-----------------------------------

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania >>kliknij tutaj >>

------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie (informacja zamieszczona na stronie internetowej http://czysta.um.warszawa.pl/):Druki deklaracji:>> pobierz ulotkę:  Sposób segregowania odpadów 223.53 KB-----------------------------------------------------------------------------------------------

zobacz także:

- Strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy: Nowy system gospodarowania odpadami

- Strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy: Wypełnij elektronicznie deklarację

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
banner_sms