Strona główna
Dzisiaj jest: 24 stycznia 2022
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie - informacje

(12.02.2020) Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł / mies. od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł / mies. Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie.

Zmiany w stawkach – informacje szczegółowe
W związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju. Samorządy mają rok na wprowadzenie zmian, w m.st. Warszawa będą one obowiązywały od 1 marca 2020.

Uchwałą Rady m.st. Warszawy ustalone zostały następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (kwoty zależnie od rodzaju nieruchomości):

 • nieruchomości wielolokalowe, w całości zamieszkane albo zamieszkane w części – 65 zł za miesiąc,
 • nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – 94 zł za miesiąc,
  Stawka jest liczona od gospodarstwa domowego, bez względu na liczbę osób tworzących jedno gospodarstwo domowe
 • nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe będą objęte stałą, ryczałtową opłatą roczną – 169,3 zł,
 • w przypadku prowadzenia działalności na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, opłatę stanowi suma opłaty za gospodarstwo domowe (94 zł) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, który w części jest zamieszkany, a w części niezamieszkany - a powstają odpady komunalne, opłatę stanowi suma opłaty za zamieszkaną część nieruchomości (przy stawce 65 zł za gospodarstwo domowe) oraz iloczynu powierzchni użytkowej części nieruchomości, na której jest prowadzona działalność i stawki opłaty 1,35 zł/m2,
 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik o pojemności:
  • 120 litrów - 5,90 zł,
  • 240 litrów - 11,81 zł,
  • 660 litrów - 32,50 zł,
  • 770 litrów - 37,91 zł,
  • 1100 litrów - 54,17 zł,
  • 2500 litrów – 123,11 zł,
  • 3500 litrów – 172,35 zł,
  • 4000 litrów – 196,98 zł,
  • 5000 litrów – 246,22 zł,
  • 7000 litrów – 344,71 zł,
  • 10000 litrów – 492,45 zł,
  • 12000 litrów – 590,94 zł,
  • 14000 litrów – 689,43 zł,
  • 16000 litrów – 787,92 zł,
  • 20000 litrów – 984,90 zł,
  • 36000 litrów – 1 772,83 zł.

Opłaty
Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy otrzymuje swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który wnosi opłaty. Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych. Pierwsza opłata zgodna z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać dokonana do 28 marca 2020 roku.

Deklaracje
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, powstała konieczność złożenia nowych deklaracji. Deklaracje są składane przez właścicieli nieruchomości (np. osoby fizyczne – w przypadku budynków jednorodzinnych), osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w przypadku budynków wielolokalowych (np. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie muszą osobiście składać deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich Urzędów Dzielnic lub przesłać listem poleconym do Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy maksymalnie do 10 kwietnia 2020 roku. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana będzie po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. [link: Wzory deklaracji...]

Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Zgodnie z nowelizacją przepisów, m.st. Warszawa wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka to czterokrotność opłaty podstawowej).


- ulotka
- plakat
- Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzorów deklaracji

- wzory deklaracji (ważne od marca 2020 roku)więcej informacji na portalu: warszawa19115.pl Pozioma linia oddzielająca (1.07.2019) Szanowni Mieszkańcy. W poniedziałek, 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy z nowymi wykonawcami. W ogłoszonym w tym roku przetargu wybrano najkorzystniejsze dla mieszkańców oferty. Nowe umowy będą obowiązywały przez trzy lata.
Operatorzy podpisali umowy pod koniec marca, po trzech miesiącach okresu przygotowawczego, w najbliższy poniedziałek rozpoczynają świadczenie usług. W Dzielnicy Targówek odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany przez nowego wykonawcę wyłonionego w przetargu, konsorcjum Partner sp. z o.o., PARTNER Dariusz Apelski i JARPER sp. z o.o..

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla Dzielnicy Targówek obowiązujące od 1 lipca 2019 roku będą dostępne na stronie warszawa19115.pl.

Każdy mieszkaniec ma dostęp do informacji nt. obowiązujących od 2019 roku zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: w swoim urzędzie dzielnicy, komunikacji miejskiej, prasie dzielnicowej, mediach społecznościowych. Zachęcamy mieszkańców, zarządców nieruchomości do pobierania i wydruku materiałów informacyjnych:

Plakat: Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?
Ulotka: Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?
Zachęcamy również do śledzenia porad w mediach społecznościowych (#RadyNaOdpady; #SegregujNa5).

Na terenie Warszawy obowiązuje 5-pojemnikowy system segregacji odpadów komunalnych. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu Miasta, w tym właściwego zestawu pojemników do segregacji wszystkich frakcji, należy zgłaszać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (stronę internetową, aplikację mobilną lub telefon).

System odbioru odpadów komunalnych w Warszawie - podział stref
Pozioma linia oddzielająca

(31.12.2018) Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy, od 2019 roku stopniowo będą wprowadzane nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów. Właśnie rusza kampania w nowym formacie komunikacyjnym, która zachęca do segregowania odpadów i podpowiada jak należy to robić właściwie.

Liczby pokazują, że w naszym mieście jest problem świadomości segregacji odpadów, bo 80% tych, które są odbierane w Warszawie to odpady zmieszane, stąd ogromne znaczenie edukacji w tym zakresie. Nowy system odbioru odpadów, który będzie w Warszawie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku jest wymagający.
Mieszkańcy stolicy od 1 stycznia 2019 r. mają zagwarantowany odbiór odpadów.
Priorytetem dla stołecznego ratusza jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów. Od 1 stycznia wchodzi w życie system 5-frakcyjny. Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie będą wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach będą pojawiać się sukcesywnie. Pierwsze pojawią się w grudniu. Dopóki w altanach będą trzy pojemniki, mieszkańcy będą segregować według starego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu będzie monitorowane.

5-frakcyjny system odbioru odpadów - konsultacje społeczne, spotkania
Przypomnijmy, mieszkańcy o zmianach w regulaminie odbioru odpadów informowani byli od dwóch lat. Swoje uwagi i sugestie co do zmian w regulaminie mogli zgłaszać na spotkaniach informacyjnych, podczas konsultacji społecznych jesienią 2017 r. W sierpniu 2018 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Podczas rozmów dotyczących planowanych zmian były zbierane uwagi i spostrzeżenia. Wszytko po to, aby jak najlepiej przygotować miasto i warszawianki i warszawiaków do wprowadzanych stopniowo od stycznia przyszłego roku nowych zasad segregacji odpadów.

Start kampanii informacyjnej
Pierwsza odsłona kampanii pokazuje odpady zmieszane trafiające do jednego kosza. Prezentujemy je w wyrazistej stylistyce. Na plakatach widzimy martwą naturę z odpadów, ale wkrótce zobaczymy, jak sprawnie i racjonalnie należy je segregować. Poza widoczną w kampanii kompozycją, na plakacie znajduje się odniesienie do strony internetowej, na której warszawianki i warszawiacy znajdą informacje dotyczące zagadnień z obszaru czystości stolicy i zagospodarowania odpadów komunalnych: www.czysta.um.warszawa.pl

Kolejnym elementem widocznym na plakacie jest numer Miejskiego Systemu Kontaktu Warszawa 19115, pod którym można zgłaszać różne niepokojące mieszkańców zagadnienia, jak i pozyskiwać informacje.

Kampania pojawi się w różnych formatach, nie tylko w outdoorze i prasie lokalnej, będzie także wykorzystywana w komunikacji na profilach społecznościowych miasta. Warszawiacy zobaczą ją również na monitorach w komunikacji miejskiej i Galerii Multimedialnej na stacji Świętokrzyska.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo.
Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu pojemników - jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregujemy według dotychczasowego systemu:

 • papier,
 • szkło,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
 • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
 • dodatkowo - odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

 • do zbierania papieru – kolor niebieski, napis ”papier”,
 • do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • dla opakowań ze szkła - kolor zielony, napis „szkło”,
 • dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor brązowy, napis „bio”,
 • dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk - kolor brązowy, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
 • dla odpadów zielonych - kolor szary, napis „odpady zielone”,
 • dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „odpady zmieszane”,
 • do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych powyżej, napis – „odpady wielkogabarytowe”.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

 • zabudowa jednorodzinna:

  papier – co cztery tygodnie,
  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
  szkło – co cztery tygodnie,
  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
  bio – co tydzień,
  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
  odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

 • zabudowa wielolokalowa:

  papier – co dwa tygodnie,
  metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
  szkło – co cztery tygodnie,
  odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
  bio – co tydzień,
  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
  odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

 • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne:

  papier – co cztery tygodnie,
  metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
  szkło – co cztery tygodnie,
  odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
  bio – co tydzień,
  bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
  odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
  odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Przyjęcie uchwał zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które miały na celu poinformowanie mieszkańców o zmianie szczegółowych zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii od warszawianek i warszawiaków, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych na temat nowego sposobu zbiórki odpadów. Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listowną i elektroniczną, były również ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne. Dodatkowo, można było porozmawiać na temat nowego regulaminu na Targach Zero Waste. Uwagi mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron zgłoszone podczas spotkań zostały zebrane i poddane analizie.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, Rada Warszawy przyjęła następujące zmiany w Regulaminie:

 • wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada,
 • dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów,
 • obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące),
 • możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza na stronie www.czysta.um.warszawa.pl

Poprzez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowaliśmy całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

 Ulotka informacyjna 1091.9 KB
 Plakat informacyjny 409.82 KB Pozioma linia oddzielająca (15.10.2015) PSZOK czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informuje, iż od 10 października 2015 r. rozpoczęły funkcjonowanie dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK-i. Jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Białołęka, przy ul. Płytowej 1, drugi na Mokotowie, przy ul. Zawodzie 16. Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 21.00, oraz w soboty od godz. 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy [czytaj dalej...] Pozioma linia oddzielająca (27.08.2015) Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że nastąpiła zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie odbywał się od kwietnia do listopada. W okresie od kwietnia do października odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie raz na tydzień w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie. Termin wejścia w życie nowych zasad odbioru odpadów zielonych i inne szczegółowe informacje dotyczące ich obowiązywania będą publikowane na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
Nowe zasady odbioru odpadów zielonych obowiązują od 1 września 2015 roku. Harmonogramy odbioru znajdują się na stronach internetowych poszczególnych firm: MPO, LEKARO, SITA Polska.

Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odbywa się bezpośrednio sprzed posesji lub sprzed altan śmietnikowych. Zbiórkę odpadów zielonych (trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi) bezpośrednio z nieruchomości oferują wszystkie firmy odbierające odpady komunalne w stolicy – MPO, SITA Polska i LEKARO. Odpady zielone powinny być umieszczone w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości. Zbiórka odpadów zielonych z terenów zarządzanych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe odbywa się na dotychczasowych zasadach
 stronie internetowej MPO 212.05 KB w zakładce: "Harmonogram odbioru odpadów NOWY".
Mieszkańcy, którym zmiana harmonogramu od 1 maja 2015 r. spowodowała przesunięcie terminów odbiorów odpadów zmieszanych lub segregowanych suchych o więcej niż 7 dni w stosunku do starego harmonogramu, będą dodatkowo obsłużeni w sobotę 9 maja (odpady zmieszane) i w sobotę 16 maja (odpady segregowane suche) – pod warunkiem, że odbiór nie nastąpił przed dodatkową datą lub nie nastąpi bezpośrednio po niej. Ustalenia, komu odbierzemy odpady w dodatkowym terminie, będzie można sprawdzić na stronie internetowej MPO w zakładce: „Dodatkowy odbiór”.
Pozioma linia oddzielająca
(07.08.2014) Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do Sekretarza m.st. Warszawy w sprawie poprawy organizacji odbioru odpadów komunalnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Pozioma linia oddzielająca
(05.08.2014) Wystąpienie Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., w sprawie poprawy organizacji odbioru odpadów komunalnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Pozioma linia oddzielająca
(30.08.2014) Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych od 1 sierpnia 2014 roku.
Pozioma linia oddzielająca
Informujemy, że w związku z przedłużającym się postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, w 10 dzielnicach stolicy będzie obowiązywał nadal system pomostowy.
W związku z tym, na terenie Białołęki, Bemowa, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Targówka, Ursusa, Włoch, Woli oraz Żoliborza odpady komunalne będą odbierane na dotychczasowych zasadach przez firmy, które odbierały odpady przed 31 stycznia br. w ramach systemu pomostowego.
Częstotliwość odbioru odpadów oraz wysokość stawek za odbiór odpadów pozostają bez zmian.
Jednocześnie informujemy, że nie ma przeciwwskazań do zlecenia firmie odbioru dodatkowej ilości odpadów komunalnych. Natomiast pozostawianie ich w miejscach publicznych uniemożliwia prawidłową realizację usługi.
Pozioma linia oddzielająca
Program pomostowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie od 1 lipca oraz szczegółowe informacje dotyczące opłat
Od 1 lutego 2014r w 8 dzielnicach Warszawy (Pragi Południe, Pragi Północ, Rembertowa, Wawra, Wesołej, Śródmieścia, Ursynowa i Wilanowa) obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W pozostałych 10 dzielnicach między innymi w dzielnicy Targówek nadal obowiązuje program pomostowy tzn. że odbiór odpadów komunalnych odbywa się na dotychczasowych zasadach. Odpady będą odbierane z taką samą częstotliwością oraz z wykorzystaniem obecnie używanych pojemników. Sposób segregowania odpadów również pozostaje bez zmian.

Program pomostowy i obniżone opłaty – tak będzie wyglądał odbiór śmieci od warszawiaków po 1 lipca. Rada Warszawy przyjęła stawki opłaty śmieciowej, obowiązujące w trakcie okresu przejściowego. Za wywóz odpadów segregowanych mieszkańcy stolicy zapłacą od 10 zł do 60 zł. [czytaj dalej...]
Pozioma linia oddzielająca
Od 1 sierpnia 2014 r. na terenie Targówka będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. We wtorek, 15 kwietnia br., podpisano ostatnie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 10 warszawskich dzielnic, pozostających dotychczas w systemie pomostowym.
Dzięki tym umowom jeszcze w wakacje cała Warszawa zostanie objęta docelowym systemem gospodarowania odpadów. Miasto będzie miało za pomocą systemu GPSów pełną kontrolę nad śmieciami odbieranymi od mieszkańców. Co ważne, nie generuje to żadnych dodatkowych obowiązków dla samych warszawiaków – jedyne, co trzeba robić, to uiszczać tak jak dotychczas opłatę śmieciową i, jeśli tak się zadeklarowało, segregować śmieci – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy [czytaj dalej...]
Pozioma linia oddzielająca
Informacja o numerach kont, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami (informacja dotyczy osób, które nie otrzymały potwierdzenia kancelaryjnego z indywidualnym nr konta)
W sytuacji, gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego nie było możliwe, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK) należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości (dzielnicy, w której złożono deklarację)[czytaj dalej...]


Informujemy, że wypełnione deklaracje dot. wysokości opłat z tytułu gospodarowania odpadami można także przesyłać pocztą na adres urzędu.
Pozioma linia oddzielająca
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania >>kliknij tutaj >>
Pozioma linia oddzielająca

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie (informacja zamieszczona na stronie internetowej http://czysta.um.warszawa.pl/):
>> pobierz ulotkę:  Sposób segregowania odpadów 223.53 KB
Pozioma linia oddzielająca
zobacz także:

- Strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy: Nowy system gospodarowania odpadami

- Strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy: Wypełnij elektronicznie deklarację

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115