Strona główna
Dzisiaj jest: 21 września 2020
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
miesiąc:
data zamieszczenia: 21 listopad 2019
  Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego Warszawy, w szczególności Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
data zamieszczenia: 21 listopad 2019
  Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: Oferta kulturalna w okresie wakacyjnym dla mieszkańców Dzielnicy Targówek
data zamieszczenia: 21 listopad 2019
  Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115