Strona główna
Dzisiaj jest: 21 stycznia 2021
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Aktualności - główny zbiór
Niższe stawki za odbiór odpadów po 1 lipca 2013 r. (14 czerwca 2013)

Program pomostowy i obniżone opłaty – tak będzie wyglądał odbiór śmieci od warszawiaków po 1 lipca. Rada Warszawy przyjęła stawki opłaty śmieciowej, obowiązujące w trakcie okresu przejściowego, trwającego do 31 stycznia 2014 r. Za wywóz odpadów segregowanych mieszkańcy stolicy zapłacą od 10 zł do 60 zł.

Od 1 lipca 2013 r., na koszt miasta, śmieci od mieszkańców będą odbierać firmy dotychczas obsługujące warszawiaków – tak w skrócie wygląda program pomostowy przygotowany przez władze stolicy w związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, przedłużającym postępowanie przetargowe na wywóz i zagospodarowanie odpadów w stolicy zgodnie z nowym systemem, który miał ruszyć z początkiem lipca. W trakcie trwania programu pomostowego stawki za odbiór śmieci będą niższe niż planowane w docelowej wersji systemu. Mieszkańcy będą płacić miastu, a nie firmom. Miasto będzie z pobieranej opłaty śmieciowej opłacać faktury za odbiór śmieci od mieszkańców, które firmy będą przesyłać bezpośrednio do ratusza.

Jedyne, o czym muszą pamiętać mieszkańcy, to złożenie deklaracji o sposobie zbierania odpadów do 19 lipca i terminowe uiszczanie opłaty śmieciowej na rzecz miasta - do 28 dnia każdego miesiąca za wyjątkiem lipca 2013 r., kiedy termin upływa 29 dnia miesiąca.

Nie pozwolę, żeby warszawiacy odczuli negatywne skutki wprowadzania nowego systemu. Wystarczy ustna relacja umowna między mieszkańcami a firmami. Mieszkańcy nie muszą zatem podpisywać nowych umów. Wszystkie obecne umowy, łącznie z wypowiedzianymi, będą kontynuowane przez firmy odbierające odpady. Tak, jak wyniesiemy śmieci i firma X odbierze je 2 razy w tygodniu, tak samo będzie i później. Wystarczy, że będziemy jak dotychczas wyrzucać nasze śmieci do altanek śmietnikowych, a firmy będą je odbierać. To spełnia wymogi umowy dorozumianej. Porozumienie między Miastem a firmami będzie gwarantowało firmom, że będziemy płacić za usługi odbioru śmieci, a nam – że firma będzie odbierała śmieci od mieszkańców - mówiła na wczorajszej sesji Rady Miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Za odbiór śmieci segregowanych warszawiacy mieszkający w domach wielorodzinnych w okresie przejściowym zapłacą:
- w przypadku osób mieszkających samotnie: 10 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących dwie osoby: 19 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących trzy osoby: 28 zł,
- w przypadku gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób: 37 zł.

Właściciele domów jednorodzinnych będą uiszczać comiesięczną opłatę za odbiór posegregowanych śmieci według następujących stawek:
- osoby mieszkające samotnie: 30 zł,
- dwie osoby mieszkające wspólnie: 45 zł,
- trzy lub więcej osób mieszkających wspólnie: 60 zł.

Stawki za odpady niesegregowane będą wyższe o ok. 20%.

Zmiany dotyczyć będą również przedsiębiorców, którzy produkują odpady komunalne. Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności 120 l zapłacą 15 zł. Za odbiór 240 l śmieci zbieranych w sposób selektywny stawka wyniesie 19 zł, za 660 l - 37 zł, za 770 l - 40 zł, za 1100 l - 45 zł. Jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci zbieranych selektywnie o pojemności 3 500 l będzie kosztowało 152 zł. Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł.

 

 ------------------------------------------------------------

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat:

Rada m.st. Warszawy na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 12 czerwca przyjęła nowe, niższe stawki opłat za odpady komunalne w związku wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. zastępczego systemu pomostowego, który będzie obowiązywał do momentu rozstrzygnięcia trwającego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm .), ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
1)   w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a)    10 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b)    19 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c)    28 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d)    37 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego;
 
2)    w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a)   12 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b)   23 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c)   34 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d)   45 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.
 
Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie,  w wysokości:
a)   30 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b)   45 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c)   60 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego;
 
2)   w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie,  w wysokości:
a)   36 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b)   54 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c)   72 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego.
 
Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla każdego z lokali mieszkalnych:
 
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a)   15 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b)   23 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c)   30 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego;
 
2)   w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a)   18 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b)   27 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c)   36 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego.
 
Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a)    15 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
b)    19 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
c)    37 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,
d)    40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,
e)    45 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
f)     152 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, powiększone o 40 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika;
 
2)  w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a)   21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
b)   27 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
c)   52 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,
d)   56 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,
e)   63 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
f)    213 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, powiększone o 50 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika.”
 
 

Właściciele i zarządcy nieruchomości będą dokonywać opłaty do 28 dnia każdego miesiąca.


Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115