Strona główna
Dzisiaj jest: 16 lipca 2018
Imieniny: Eustachego, Marii
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Aktualności - główny zbiór
Wsparcie unijne dla warszawskiej kultury (12 września 2017)
Warszawskie instytucje kultury otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie prawie 10 mln zł. Dodatkowe środki pozwolą zwiększyć dostępność oferty kulturalnej oraz dostosować obiekty zabytkowe do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej.

We wtorek, 12 września umowy dotyczące realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 podpisali Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, Wiesław Raboszuk wicemarszałek województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dzięki unijnemu wsparciu Teatr Dramatyczny i Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie oraz Białołęcki Ośrodek Kultury zostaną wyremontowane, a dwa warszawskie zabytkowe budynki przejdą renowację. - Inwestujemy w już istniejące obiekty instytucji kultury, a jednocześnie tworzymy nowe miejsca, które zostaną oddane w ręce mieszkańców. Inwestycje w obiekty zabytkowe na Targówku i Włochach są kluczowymi projektami dla rewitalizacji tych obszarów. Zarówno willa na ul. Siarczanej jak i Pałacyk Koelichenów mają ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych i będą służyły do rozwoju i wzmocnienia więzi sąsiedzkich w oparciu o działania kulturalne – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Wsparcie unijne dla warszawskich scen teatralnych i białołęckiej sali widowiskowej Już w drugiej połowie 2018 r. w Teatrze Dramatycznym zostaną oddane do użytku wyremontowane dwie przestrzenie teatralne – Mała i Duża Scena, które zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część zasobów zostanie zdigitalizowana i udostępniona w internecie. Z kolei Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera zakupi nowe wyposażenie, m.in. nowoczesne oświetlenie i sprzęt audiowizualny. Natomiast w Białołęckim Ośrodku Kultury przeprowadzona zostanie modernizacja sali widowiskowej, zakupiony będzie nowy sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, elementy mechaniki scenicznej, a na widowni pojawią się nowe fotele.

Tytuł projektu: Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Całkowita wartość projektu: 7 927 614,36 zł
Kwota dofinansowania: 4 904 451,98 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe


Modernizacja warszawskich obiektów zabytkowych
Dzięki unijnym funduszom już w drugiej połowie przyszłego roku w Warszawie zostaną oddane do użytku dwa zabytkowe budynki, a mianowicie willa znajdująca się na Targówku przy ul. Siarczanej 6 i Pałac Koelichenów mieszczący się w dzielnicy Włochy w obrębie ulic Chrościckiego, Świerszcza, Koziorożca i Cienistej. Ponad 4,9 mln zł unijnych środków zostanie przeznaczonych na ich renowację, modernizację i adaptację na cele społeczno-kulturalne. W willi powstanie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej i będzie stanowiło nowoczesną przestrzeń edukacyjno-kulturalną, idealną zarówno dla mieszkańców, ale i turystów. Poza tym w ramach projektu zostanie zagospodarowany zabytkowy park przy willi. Natomiast w Pałacu Koelichenów (aktualnej siedzibie biblioteki w Dzielnicy Włochy)- powstanie Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy, czyli nowoczesne miejsce spotkań z lokalną historią. Archiwum wyposażone zostanie w urządzenia stylizowane na lata 20-te XX w., a także ekspozycję pamiątek o wartości historycznej. W pałacu będą organizowane m.in. spotkania historyczne, gry miejskie oraz warsztaty dla szkół. Ponadto w ramach projektu zostanie wykonana digitalizacja części dóbr kultury.

Tytuł projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Całkowita wartość projektu: 8 868 890,65 zł
Kwota dofinansowania: 4 935 062,25 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

W czasie uroczystości zostało podpisanych łącznie sześć umów dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W spotkaniu wezmą również udział: Maciej Śliwerski – wójt gminy Jaktorów, Roman Kujawa – wójt gminy Iłów, Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa, Hanna Bieżuńska – prezes zarządu PGK Żyrardów.

Już niebawem ponad 28 mln zł wsparcia unijnego trafi do kolejnych beneficjentów. Dzięki ponad 4,9 mln zł dotacji dla Warszawy, już w drugiej połowie 2018 r. sceny teatralne warszawskiego Teatru Dramatycznego zostaną zmodernizowane, a sceny w Teatrze Powszechnym im. Z. Hubnera i Białołęckim Ośrodku Kultury otrzymają nowe wyposażenie. Poza tym miasto Warszawa zainwestuje 4,9 mln zł ze środków unijnych w modernizację dwóch zabytkowych obiektów w dzielnicach Targówek i Włochy. Z kolei gmina Jaktorów przeznaczy ponad 7,7 mln zł z funduszy unijnych na instalacje odnawialnych źródeł energii. Na ten sam cel gmina Iłów przeznaczy ponad 6 mln zł unijnego dofinansowania. Sochaczew zaś zainwestuje ponad 4,1 mln zł dotacji w termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej, a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ponad 750 tys. zł w poprawę efektywności energetycznej budynku oczyszczalni ścieków w Żyrardowie.

Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursów z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii i Działania 4.2 Efektywność energetyczna. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
banner_sms