Strona główna
Dzisiaj jest: 16 grudnia 2018
Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Aktualności - główny zbiór
Informacja o LV Sesji Rady Dzielnicy Targówek (13 marca 2018)
Informujemy, że LV Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 11 marca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Porządek obrad LV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania załącznika Dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2017.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za 2017 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy za 2017 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Jana Vermeera).
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Pieta Mondriana).
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ulica Rembrandta).
11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Plac Słoneczników).
12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Plac Tulipanów).
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczych i Wiceprzewodniczących Komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
14. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy do składu osobowego Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. przeprowadzonych kontroli w 2017r.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Informacje bieżące i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
banner_sms