Strona główna
Dzisiaj jest: 17 stycznia 2021
Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Aktualności - główny zbiór
Komunikat Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (14 stycznia 2021)

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Targówek Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2021 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
Oryginał oświadczenia należy:

  • złożyć w siedzibie Urzędu przy ul. Kondratowicza 20 (parter stanowisko 22 lub 23) po uprzednim umówieniu wizyty - tel.22 44 38 590; 22 44 38 592; 22 44 38 589
    lub
  • przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

UWAGA! – termin do wniesienia oświadczenia uważa się za zachowany jeżeli nadano przesyłkę w placówce pocztowej do 31 stycznia 2021 r. włącznie (data stempla pocztowego).

Opłatę można wnosić jednorazowo lub w trzech równych ratach na rachunek bankowy:
Dzielnica Targówek m. st. Warszawy
62 1030 1508 0000 0005 5001 1166

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo. Wzór druku oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.targowek.waw.pl w zakładce dla przedsiębiorców / zezwolenia na alkohol i handel obwoźny

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115