Strona główna
Dzisiaj jest: 18 stycznia 2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
"Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego"

SZLAK WODNY IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO:
WARSZAWA - ZAMEK KRÓLEWSKI:

WISŁA - KANAŁ ŻERAŃSKI - JEZIORO ZEGRZYŃSKIE - NAREW - BIEBRZA - KANAŁ AUGUSTOWSKI (NIEMEN)
WISŁA - ZALEW WŁOCŁAWSKI - NOGAT - KANAŁ JAGIELLOŃSKI - ELBLĄG - ZALEW WIŚLANY (MORZE BAŁTYCKIE)
(żegluga, turystyka, rekreacja, wypoczynek)

Wisła wraz z innymi polskimi rzekami stanowi olbrzymie źródło bogactwa, które rozsądnie spożytkowane powinno służyć rozwojowi gospodarczemu miast, gmin, regionów oraz kraju. Atrakcyjnymi terenami pod względem turystyczno-rekreacyjnym, nie w pełni wykorzystanymi są tereny położone wzdłuż głównych rzek: Wisły, Nogatu, Narwi, Biebrzy, Kanału Augustowskiego oraz tereny wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego w rejonie Zalewu Wiślanego.
W Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zrodził się pomysł reaktywowania szlaków wodnych, których wytyczeniem i rozwojem zajmował się Król Stefan Batory.
Król Stefan Batory zasiadający na tronie Rzeczypospolitej w latach 1576-1586 doceniał olbrzymią rolę głównych rzek polskich dla rozwoju transportu towarów, handlu oraz dla celów militarnych. Główne rzeki wpływające do Morza Bałtyckiego nadawały się na drogi wodne, przez które odbywał się transport towarów do krajów europejskich i odwrotnie.
Gdy w 1576 roku włodarze Gdańska odmówili posłuszeństwa Królowi Stefanowi Batoremu, uznał on, że należy znaleźć rozwiązanie umożliwiające transport towarów do Morza Bałtyckiego z pominięciem Gdańska. Postanowił uczynić z Elbląga główny port handlowy i wojenny, który przez rzeki: Wisłę, Nogat, Elbląg mógł odbierać towary przeznaczone do przetransportowania Morzem Bałtyckim. Decyzję swoją uzgodnił z włodarzami miast: Krakowa, Sandomierza, Torunia, Włocławka, Bydgoszczy, Grudziądza, Malborka i Elbląga. Wyznaczył również kolejne szlaki wodne do transportu towarów z Wisły przez Narew, Biebrzę do Niemna i dalej na Morze Bałtyckie oraz z Wisły przez Noteć i Wartę.

Program rozwoju dróg wodnych zmierzających do Morza Bałtyckiego wdrażany przez Króla Stefana Batorego jest ciągle aktualny, gdyż realizowany w obecnej rzeczywistości powinien przyczynić się do rozwoju turystyki i rekreacji nie tylko wodnej ale również rozwoju gospodarczego atrakcyjnych rejonów Polski.

Trasa Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego:
Zamek Królewski w Warszawie: Wisła - Kanał Żerański - Jezioro Zegrzyńskie - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen) oraz Wisła - Zalew Włocławski - Wisła - Nogat - Kanał Jagielloński - Elbląg - Zalew Wiślany (Morze Bałtyckie).
Trasa Szlaku przebiega przez tereny charakteryzujące się ciekawymi walorami przyrodniczymi, miasta i miejscowości o bogatych tradycjach kulturowych, militarnych, zabytkowych. Na terenach tych znajdują się budowle hydrotechniczne charakteryzujące się rzadko spotykanymi rozwiązaniami technicznymi.

Wizytówką "Szlaku im. Króla Stefana Batorego" są:

• Jezioro Zegrzyńskie wybudowane w latach 1960-1963,
• Zalew Wiślany,
• Zalew Włocławski oddany do użytku w 1970 roku,
• główne rzeki: Wisła, Narew, Nogat, Biebrza, Elbląg i inne,
• najstarsze zabytki z okresu Piastów, Jagiellonów, Wazów oraz panowania Króla Stefana Batorego,
• Kanał Augustowski wybudowany w latach 1825-1839,
• Kanał Jagielloński wybudowany w 1483 roku,
• Biebrzański Park Narodowy,
• Kampinoski Park Narodowy,
• zamek w Malborku,
• Bory Tucholskie,
• Wybrzeże Morza Bałtyckiego,
• miasta: Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Sztum, Elbląg, Frombork, Malbork, Solec Kujawski, Wyszogród, Zakroczym, Nieszawa, Krynica Morska, Tolkmicko, Czerwińsk, Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin), Białystok, Łomża, Ostrołęka, Pułtusk, Serock, Nowogród, Goniądz, Różan, Nieporęt, Augustów, Zbójna, Płaska, Tykocin, Wizna.

Jako dobry władca i gospodarz Król Stefan Batory wizytował te miasta.

W dniu 16 lipca 2007 roku w Warszawie powołana została Rada Programowa projektu turystyczno-rekreacyjnego “Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego: Wisła - Kanał Żerański - Jezioro Zegrzyńskie - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen)”.
W skład Rady Programowej weszli między innymi: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Mazowiecki, Prezydent m.st. Warszawy, Prezydent Ostrołęki, Prezydent Łomży, Burmistrzowie: Serocka, Pułtuska, Augustowa, Różana, Nowogrodu, Goniądza, Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wójtowie: Gminy Nieporęt, Gminy Augustów, Gminy Wizna, Gminy Zbójna, Gminy Płaska, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Dyrektorzy: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, Prezesi Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Stowarzyszenia Dorzecza Wisły “WISŁA”, Związku Miast Nadwiślańskich, “Hydroprojekt” Sp. z o. o. W Warszawie, Ligi Morskiej i Rzecznej - Klubu “Bractwo Wiślane”.
W dniu 10 czerwca 2011 roku Rada Programowa podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia “Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego” z Warszawy po Wiśle przez Zalew Włocławski, Nogat, Kanał Jagielloński, rzekę Elbląg nad Zalew Wiślany (Morze Bałtyckie).
W dniu 8 grudnia 2011 roku w Warszawie podjęto uchwałę o przyjęciu do Rady Programowej “Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego” Prezydentów: Płocka, Włocławka, Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza, Elbląga, Starostę Powiatu Sztumowskiego, Burmistrzów: Krynicy Morskiej, Fromborka, Malborka, Nieszawy, Solca Kujawskiego, Tolkmicka, Wyszogrodu, Zakroczymia oraz Nowego Dworu Mazowieckiego, Dyrektorów: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku i Bydgoszczy.

W ten sposób “Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” stał się najdłuższym szlakiem turystyczno-rekreacyjnym w Polsce, gdyż obejmuje swoim zasięgiem Warszawę, rejony Województw: Mazowieckiego, Podlaskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego, rejon Morza Bałtyckiego z opcją rozszerzenia szlaku na Białoruś oraz Litwę, przez Niemen do Kłajpedy. Program turystyczno-rekreacyjny “Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” stanowi sumę programów turystyczno-rekreacyjnych miast i gmin położonych wzdłuż szlaku.

W Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego “Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego: Wisła - Kanał Żerański - Zalew Zegrzyński - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen)” opracowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jako najważniejsze cele projektu wymieniono:
• rozwój różnych form turystyki na obszarach atrakcyjnych z punktu widzenia przyrodniczego i kulturowego,
• powiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem,
• rozwój dróg wodnych oraz infrastruktury do obsługi transportu wodnego,
• rozwój gospodarczy terenów objętych projektem,
• rozwój turystyki i sportów wodnych, żeglugi śródlądowej.

Projekt umieszczony został również w strategiach rozwoju województwa mazowieckiego, województwa podlaskiego oraz miast i gmin zaangażowanych w realizację.
W ostatnim czasie do Rady Programowej przystąpił Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i Muzeum Wisły w Tczewie, Redaktor Naczelny “Gospodarki Wodnej”, Komendant Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku.
“Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” ma połączenie z Pętlą Żuławską (Wisła - Nogat - Szkarpawa) oraz Wielką Pętlą Wielkopolski (Kanał Bydgoski - Noteć - Jezioro Gopło - Warta).
Król Stefan Batory planował rozwój dróg wodnych łączących centralną Polskę z Morzem Czarnym. Przed Radą Programową pozostaje zadanie aby rozwijać żeglugę turystyczną również w tym kierunku.

Sekretarz Rady Programowej
Wacław L. Kowalski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

Koordynator Rady Programowej
Grzegorz Zawistowski

 

--------------------------------------------------

 

zobacz także: ulotka "Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego"

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115