Strona główna
Dzisiaj jest: 22 października 2019
Imieniny: Filipa, Salomei, Haliszki
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Konta bankowe
 • 84 1030 1508 0000 0005 5002 9006
  Rachunek bieżący dochodów: wpływy podatkowe, wpływy z majątku dzielnicy (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, wykup lokalu), różne opłaty, pozostałe dochody

  Od 2013 r. wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osoby fizyczne powinny dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek.

  Od 2014 r. wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe. Informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek


 • 62 1030 1508 0000 0005 5002 9014
  Rachunek bieżący wydatków: realizacja płatności, zobowiązań (wydatki)


 • 37 1030 1508 0000 0005 5001 1034
  Rachunek opłat komunikacyjnych: wpływy dotyczące opłat komunikacyjnych (w tym opłaty ewidencyjne)


 • 93 1030 1508 0000 0005 5001 1093
  Rachunek dochodów Skarbu Państwa: opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy związane z realizacją zadań zleconych

   

 • 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
  Rachunek depozytowy: wadia do przetargu, kaucje zabezpieczające, kaucje związane z umową dzierżawy


 • 59 1030 1508 0000 0005 5001 1123
  Rachunek opłaty skarbowej: wpływy z tytułu opłaty skarbowej


 • 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004
  75 1030 1508 0000 0005 5001 1417
  Dochody - przychody z tytułu usług geodezyjno kartograficznych
  wpływy z tytułu opłat administracyjnych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego


 • 62 1030 1508 0000 0005 5001 1166
  Opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych


 • 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
  Rachunek NFOŚiGW
  :
  opłata recyklingowa (500 zł. - dot. pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. zakupionych po 1.01.2006 r. - opłaty dokonuje wyłącznie wprowadzający pojazd na terytorium kraju - opłaty należy wnieść na rachunek, wpisując jednocześnie cechy identyfikacyjne pojazdu tj. nr VIN lub nr nadwozia/podwozia/ramy)


 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1255
  Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów


 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1158
  "Zwroty zaliczek alimentacyjnych" - wpłaty zaliczek alimentacyjnych dokonywane przez dłużników alimentacyjnych lub komornika


 • 31 1030 1508 0000 0005 5001 1239
  "Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego" - wpłaty z tytułu 20% udziału w dochodach należnych gminie dłużnika od wyegzekwowanych przez komorników kwot z tytułu funduszu alimentacyjnegoNIP
Urzędu m.st. Warszawy: 525-229-68-18 (dotyczy także dzielnicy Targówek)

 

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115