Strona główna
Dzisiaj jest: 12 grudnia 2018
Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Jednym z podstawowych celów ochrony gatunkowej jest zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej oraz otaczanie opieką rzadkich i wyróżniających się indywidualnymi cechami roślin i zwierząt. Pomnikami przyrody mogą być pojedyncze twory przyrody żywej, jak zabytkowe drzewa czy okazałych rozmiarów krzewy, jak również nieożywionej, do których zaliczają się źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe czy jaskinie. Tą formą ochrony mogą być objęte, zarówno pojedyncze okazy drzew i krzewów oraz twory przyrody nieożywionej, jak i ich skupiny.

Akcja skierowana jest do wszystkich placówek oświatowych, w tym głównie do tych, które zgłosiły udział w pilotażowym wdrażaniu Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej. Mamy nadzieję, że w akcji uczestniczyć będą dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice, opiekunowie, sąsiedzi i wszyscy, którym zależy na zachowaniu cennych drzew, krzewów i innych tworów przyrody występujących na terenie naszej Dzielnicy.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
banner_sms