Strona główna
Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2020
Imieniny: Alfreda, Euzebiusza
Komunikat Urzędu Dzielnicy Targówek (11 marca 2020)
Informujemy, że zgodnie z komunikatem przekazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek oświatowych zostaje czasowo ograniczone.

W okresie od 12 do 25 marca 2020 r. wszystkie dzielnicowe przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne zostaną zamknięte.

Placówki nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół od 12 marca b.r.

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje, aby czas w którym zajęcia nie będą prowadzone - dzieci i młodzież skorzystały z możliwości samodzielnej nauki przy pomocy platformy "epodreczniki.pl". Udostępnione są tam materiały edukacyjne, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do zasobów jest bezpłatny.

W okresie zamknięcia placówek oświatowych, na mocy art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 zwanego "Koronawirusem", innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzice dzieci do 8 roku życia mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni. Rodzice dzieci starszych mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, wystąpić do pracodawcy o wyrażenie zgody na zdalne świadczenie pracy.
Rodzice, którzy nie poślą dzieci do szkoły/placówki mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego lub wystąpić do pracodawcy o wyrażenie zgody na zdalne świadczenie pracy.

Osobom, które będą opiekować się dzieckiem należy przekazać podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Rygorystycznie należy przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

Prosimy jednocześnie, aby w tym czasie zrezygnować z podróży z dziećmi, przebywania w skupiskach ludzkich oraz śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Aktualne informacje będą również publikowane na stronie internetowej i facebooku Urzędu Dzielnicy Targówek.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115