Strona główna
Dzisiaj jest: 4 czerwca 2020
Imieniny: Franciszka, Karola, Kwiryny
Informacja o XXVI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (27 kwietnia 2020)
Informujemy, że XXVI Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwołana na wniosek Zarządu Dzielnicy - odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. L. Kondratowicza 20.
W związku z koniecznością przeciwdziałania zakażeniom i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy Państwu rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz korzystanie z relacji on-line.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Złożenie ślubowania przez Radną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy, zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek
5. Projekt uchwały w sprawie odwołania Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
9. Zamknięcie obrad.Transmisja on-line sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy rozpocznie się w dniu sesji, 29 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00: http://kurierwarszawski.tv/TARGOWEK/indexTARG.html

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115