Strona główna
Dzisiaj jest: 25 czerwca 2021
Imieniny: Doroty, Łucji, Wilhelma
Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny 2011 (22 marzec 2011)
BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK
w ramach Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej


OGŁASZA
DZIELNICOWY KONKURS EKOLOGICZNY 2011

Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej z naciskiem na problematykę kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie gospodarki odpadami, i ochrony przyrody z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych Dzielnicy Targówek a także roli wody w życiu człowieka.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Patroni konkursu: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jednostka odpowiedzialna za stronę organizacyjną konkursu – Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Kategorie konkursu:
1. Quiz wiedzy ekologicznej
2. Folder – „Najciekawsze przyrodniczo miejsca Dzielnicy Targówek”
3. Inwentaryzacja miejsc zanieczyszczonych odpadami.
4. Plakat pt ”Chrońmy zwierzęta” wraz hasłem propagującym ideę szeroko pojętej ochrony zwierząt z uwzględnieniem odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt żyjących w naszym najbliższym otoczeniu.
5. Praca plastyczna – „Czy ta woda zdrowia doda”
6. Przedstawienie teatralne - segregacja odpadów w naszej Dzielnicy.+

Uczestnicy:
1. Quiz - uczniowie dzielnicowych szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Folder - uczniowie dzielnicowych szkół podstawowych, gimnazjów, liceów
3. Inwentaryzacja - uczniowie dzielnicowych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
4. Plakat - uczniowie dzielnicowych liceów
5. Praca plastyczna - dzieci z dzielnicowych placówek przedszkolnych.
6. Przedstawienie teatralne - dzieci z dzielnicowych placówek przedszkolnych

Szczegóły w załącznikach
Pliki do pobrania:
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115