Strona główna
Dzisiaj jest: 24 stycznia 2022
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Bródno - jako organizacja pożytku publicznego, od ponad 30 lat jest inicjatorem odkrywania historycznej przeszłości Bródna, Targówka i okolic. Dowodem tej inicjatywy są propozycje książkowe opracowane przez członków TPW OB i wydane przy wsparciu władz samorządowych Targówka.

Poniżej prezentujemy wykaz tytułów:

 • "Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców" Tom I - pod redakcją Anny Dunin - Wąsowicz; rok wydania 1995;
 • "Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców" Tom II - pod redakcją Anny Dunin - Wąsowicz; rok wydania 2001;
 • "Monografia cmentarza Bródnowskiego" - rok wydania 2008;
 • "Warszawskie Nowe Bródno 1940 wydobyte z mgły zapomnienia" - autor: Zygmunt Kupniewski; rok wydania 2009;
 • "Mała antologia utworów poetyckich uczniów szkół Targówka" - pod redakcją Katarzyny Spoczyńskiej - Król; rok wydania 2009;
 • "Bródno i okolice w pamiętnikach mieszkańców" Tom I i II - wydanie poprawione; praca zbiorowa pod redakcją Rafała Stolarskiego; rok wydania 2010;
 • "Najstarsi mieszkańcy Bródna i Pelcowizny" - album Katarzyny Spoczyńskiej - Król; rok wydania 2010;
 • "Miejsca kultu religijnego na Targówku" - praca zbiorowa, autorzy: Czesław Czarkowski, Regina Głuchowska, Arkadiusz Stolarski. Opracowane w 2010 roku;
 • "Historia Ochotniczej Straży Pożarnej na Nowym Bródnie w czasach zaboru i okupacji" autorzy: Regina Głuchowska, Sebastian Stranianek; rok wydania 2011;
 • "Tajne nauczanie w okresie okupacji hitlerowskiej na Nowym Bródnie" - praca zbiorowa pod redakcją Reginy Głuchowskiej; rok wydania 2011;
 • "Monografia Warsztatów Kolejowych na Nowym Bródnie na przełomie XIX i XX wieku, ich rola w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym prawobrzeżnej Warszawy" - autor: Regina Głuchowska; rok wydania 2014;
 • "Zarys dziejów Bródna, Targówka i okolic w przekroju historycznym od X wieku do połowy wieku XX" - autorstwa Reginy Głuchowskiej. W przygotowaniu.

W roku 2014 z inicjatywy Zarządu Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy ukazują się także „Zeszyty Historyczne”

Poniżej prezentujemy tytuły wydań poświęconych dzielnicy Targówek:

 • „Wspomnienia uczestników Powstania Warszawskiego, Szaroszeregowców z Bródna i Pelcowizny”;
 • „Echa I Wojny Światowej na Nowym Bródnie Kolejarskim”;
 • „II Wojna Światowa i Powstanie Warszawskie w dziejach mojej rodziny” - prace konkursowe uczniów szkół warszawskich;
 • „Drewniana zabudowa kolejarskiego Bródna, którego dziś już nie ma” - album;
 • „Przedwojenna Pelcowizna, której dziś już nie ma” - album;
 • „Polski śpiewnik historyczny - Targówek 2014”;
 • „Współpraca OBTPW ze Społeczną Radą Kombatancką”.

Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115