Strona główna
Dzisiaj jest: 6 grudnia 2021
Imieniny: Mikołaja, Emiliana, Leontyny
Obecnie obszar dzielnicy dzieli się w naturalny sposób na cztery części: dwa osiedla o zabudowie wielorodzinnej:
  1. Bródno
  2. Targówek Mieszkaniowy
  3. Zacisze - Elsnerów z budownictwem jednorodzinnym
  4. Targówek Przemysłowy, gdzie na znacznym obszarze znajdują się zakłady produkcyjne
Dużą powierzchnię, bo aż ponad 30 % (z całkowitej powierzchni dzielnicy obejmującej 2460 ha) zajmują na Targówku tereny zielone. Są to przede wszystkim: Park Leśny Bródno oraz Park Bródnowski i Park Wiecha, jak również inne skwery, zieleńce, i zieleń przydrożna.

Dzięki dużym nakładom finansowym na inwestycje udaje się sukcesywnie nadrabiać wieloletnie zapóźnienia, m. in. wybudowano ponad 13 km ścieżek rowerowych.

Poza tym szczególną opieką objęte zostały parki i inne tereny zielone - zielone płuca Targówka.

  • Park Bródnowski, został zmodernizowany w 1997 r., obecnie planowana jest kolejna etapowa modernizacja polegająca na budowie nowych placów zabaw dla dzieci młodszych i starszych, przebudowa stacji uzdatniania wody, estrady wraz z otaczającym terenem, ogrodzenia całego parku, pawilonu ogrodowego mieszczącego toalety oraz małą gastronomię, modernizacji szaty roślinnej.

  • Równie piękny, ale nieco mniejszy jest Park Wiecha, który w 2003 roku przeszedł gruntowną renowację. Przebudowano główną oś parku, ustawiono nowe ławki, pergole i obmurowane kwietniki. To wszystko w połączeniu z czterema pięknymi fontannami nadało mu niepowtarzalny charakter.

Obecnie Targówek dysponuje nowoczesną siecią drogową, która pozwala na szybkie poruszanie się po dzielnicy i gwarantuje dobry dojazd do centrum stolicy, bez stania w wielogodzinnych korkach (m. in. nowo wybudowane ul. Św. Wincentego, ul. Budowlana, ul. Rembielińska, ul. Zabraniecka, przebudowane rondo "Żaba", wiadukt łączący ul. Radzymińską z ul. Księcia Ziemowita).

Poprawę infrastruktury docenili nie tylko mieszkańcy, ale także inwestorzy. W ciągu ostatnich lat rosną w oczach piękne, nowoczesne osiedla, które zmieniają krajobraz Targówka.

Poza inwestycjami w infrastrukturę dzielnica stara się także tworzyć kompleksy rekreacyjno sportowe, które mogłyby służyć wszystkim mieszkańcom.

  • Sztandarowym przykładem jest Pływalnia "Polonez" przy Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Łabiszyńskiej 20 oraz pływalnia rehabilitacyjno oświatowa "Muszelka" przy ul. Balkonowej 2/4.

  • W ostatnim dziesięcioleciu powstały też nowoczesne hale sportowe przy ul. Ossowskiego i Turmonckiej. W ciągu kilku lat Targówek zmienił zupełnie swój wizerunek, a zmiany, które zaszły zyskały uznanie w oczach mieszkańców.

Coraz więcej osób chce tu mieszkać. Mocnym atutem Targówka jest jego położenie - niewielka odległość od centrum, a zarazem bliskość tras wylotowych. Są tu obszary dogodne dla inwestycji mieszkaniowych i handlowych, ale są też tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną.

Niskie ceny gruntów sprawiają, że wiele firm wybrało Targówek Fabryczny na miejsce swojej siedziby. Przykładem może być chociażby największy w Europie Środkowo - Wschodniej zakład produkcyjny międzynarodowego koncernu Procter&Gamble.

Osoby odwiedzające Targówek Przemysłowy po raz pierwszy, zaskoczyć może kolorowy i nowoczesny budynek siedziby firmy STO, produkującej materiały do wykończenia elewacji budynków. Przykład ten pokazuje, że architektura przemysłowa może być estetyczna, a produkcja nie uciążliwa dla mieszkańców.

W ostatnich latach powstały na Targówku duże kompleksy handlowe - Carrefour, Castorama, IKEA, Decathlon, OBI. W 1996 r. otwarto Centrum Handlowe Targówek, gdzie znajduje się duża liczba sklepów, restauracje, kawiarnie, banki i różnego rodzaju punkty usługowe, a ostatnio otwarto nowoczesne kino Silver Screen.

Dziś nikt nie nazwie Targówka sypialnią Warszawy. Dzięki przemyślanym planom zagospodarowania przestrzennego i dobrym inwestycjom, udało się zmienić szare blokowisko w miejsce, gdzie przyjemnie jest mieszkać, pracować i wypoczywać.

Po zmianie ustroju administracyjnego stolicy Targówek stał się jej integralną częścią i włączony został w strukturę organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy.

Wśród obowiązków dzielnic, zapisanych w nowej ustawie warszawskiej, znalazły się m. in. utrzymywanie i eksploatacja zasobów lokalowych, placówek oświaty i kultury, pomocy społecznej, sportu, rekreacji, zadania związane z utrzymaniem zieleni i dróg o charakterze lokalnym. Szczegółowe kompetencje określi jednak dopiero statut stolicy.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115