Strona główna
Dzisiaj jest: 21 stycznia 2022
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Wybudowany został na terenie cmentarza bródnowskiego, wkrótce po jego założeniu, w roku 1888. Projekt opracował znakomity architekt Edward Cichocki (1833 - 1899), autor m.in. Gmachu Resursy Obywatelskiej przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie mieści się dziś Towarzystwo Polonia. Niebanalna jest historia tej świątyni.

Dlaczego projektant użył do budowy drewna, materiału, zdawałoby się tak nietrwałego ? Po pierwsze do końca XIX wieku władze carskie zabraniały wznoszenia budynków murowanych na przedpolu fortyfikacji, które opasywały miasto. Ale były też inne powody.

Otóż Edward Cichocki w tym właśnie okresie, to jest w latach 1885 - 1887, kierował renowacją kolumny Zygmunta. Wymieniono wtedy marmurowy, zwietrzały trzon na nowy z granitu śląskiego. W tym celu trzeba było ustawić wielkie rusztowanie z desek i łat sosnowych. Cichocki zauważył, że materiał ten pochodzi z drzew ściętych bez uprzedniego żywicowania: wewnętrzne pory wypełnione były żywicą, co zapewniało odporność na szkodniki i wilgoć.

Gdy więc Kuria Metropolitalna i władze miejskie zamówiły projekt, wykonał go z myślą o tym konkretnym budulcu, uzyskując jednocześnie od ówczesnego prezydenta Warszawy, Sokratesa Starynkiewicza obietnicę przekazania po wykorzystaniu drewna rozbiórkowego na Bródno. Zdaniem fachowców, jakość budulca miała decydujący wpływ na trwałość kościółka.

Ta skromna świątynia przetrwała wiele katastrof dziejowych. Do dziś nie pojawiły się tutaj żadne szkodniki. Ze względu na ciekawą architekturę i sposób budowania (ryglówka przy użyciu kantowizny) kościół uznany jest za zabytek.

Wnętrze zdobi bogata polichromia projektu Wiesława Kononowicza. W ołtarzu głównym znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego naturalnej wielkości. W dwóch ołtarzach bocznych umieszczone są obrazy przedstawiające Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny oraz św. Wincentego a' Paulo, patrona kościoła. W prezbiterium, po lewej stronie można zobaczyć obrazy nieznanych autorów, w tym jeden szkoły włoskiej z XVII wieku.

Nadzór nad kościołem i ceremoniami pogrzebowymi sprawuje rektor cmentarza. Choć w pobliżu zbudowano w latach pięćdziesiątych murowany kościół parafialny, ta skromna, drewniana świątynia jest nadal chętnie odwiedzana przez wiernych.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115