Strona główna
Dzisiaj jest: 21 stycznia 2022
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Na bródnowskim cmentarzu istniał od końca XIX wieku drewniany kościółek pod wezwaniem św. Wincentego a'Paulo. Choć chętnie odwiedzany przez wiernych, nie zdołał jednak obsłużyć coraz liczniejszych mieszkańców dzielnicy.

Na mocy dekretu kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1952 roku postanowiono więc zbudować murowany kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym celu wydzielono z cmentarza plac niedaleko starego kościoła, przy ul. Wincentego.

Podobnie jak ów kościółek drewniany, tak i kościół parafialny wzniesiono również z materiału rozbiórkowego, a mianowicie z cegieł mauzoleum rodziny Przeździeckich, ufundowanego w XIX wieku w obrębie parafii św. Barbary na Koszykach. Była to budowla pseudogotycka z kamiennymi rzeźbami.

W czasie II wojny światowej mauzoleum zostało silnie uszkodzone; w latach pięćdziesiątych rozebrano je, a materiał, łącznie z kamieniarką przewieziono na Bródno.

Kościół, według projektu prof. Stanisława Marzyńskiego, stylem architektonicznym nawiązuje do kościołów średniowiecznych. Ma spadzisty dach z wieżyczką od frontu; po bokach po cztery okna z każdej strony, poprzedzielane murowanymi przyporami. Z kamieniarki mauzoleum Przeździeckich zbudowany jest portal główny.

Nad nim znajduje się okno w kształcie rozety. 24 sierpnia 1960 roku kościół został konsekrowany przez biskupa Wacława Majewskiego. We wnętrzu, w ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, patronki kościoła, malowany przez artystę malarza Stanisława Komorowskiego. W jednym z ołtarzy bocznych natomiast można zobaczyć figurę św. Antoniego.

Kościół pełni funkcje parafialne ale również wspomaga kościółek drewniany w obrzędach pogrzebowych. Wielu znanym osobom towarzyszył w ostatniej drodze. Tu odprawiona została msza żałobna za znanego polskiego historyka średniowiecza, profesora Benedykta Zientarę.

Nieopodal na bródnowskim cmentarzu jest wiele płyt i pomników nagrobnych, które nabrały już wartości historycznych, jak grobowiec Romana Dmowskiego czy kardynała Aleksandra Kakowskiego, dobroczyńcy praskich kościołów z okresu II Rzeczypospolitej.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115