Strona główna
Dzisiaj jest: 24 stycznia 2022
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

 

  • RYSZARD SZOŁWIŃSKI – Pomysłodawca i współzałożyciel Koła Miłośników Bródna. Historyk, pasjonat Bródna i Targówka, znawca Cmentarza Bródzieńskiego, Żydowskiego i Cholerycznego. Wygłosił wiele wykładów i prelekcji na temat przeszłości dzisiejszej dzielnicy Targówek. Wielokrotnie oprowadzał wycieczki po cmentarzach oraz na ulicę Biruty 18, gdzie mieszkał długo po II wojnie światowej. Jego artykuły publikowała lokalna prasa. Zamieścił kilka tekstów w różnych książkach, m. in. w dwóch tomach "Bródna i okolic" oraz w "Historii Białołęki". Zmarł na dyżurze w siedzibie naszej organizacji w 2003 roku. Miał 83 lata.
  • LECHOSŁAW ZAKRZEWSKI – Współzałożyciel Koła Miłośników Bródna w 1982 roku. Do lat siedemdziesiątych mieszkał na Aleksandrówku, przy ulicy Gdyńskiej (obecna Wenecka). Jest prezesem Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy od 2003 roku. Wybrano go jednogłośnie po śmierci założyciela naszej organizacji, pana Ryszarda Szołwińskiego. Pan Zakrzewski jest przez nas szanowany za spokój ducha, poczucie humoru, sprawne prowadzenie zebrań i wygłaszanie prelekcji w szkołach na temat Bródna
  • PPŁK RYSZARD ZYSEK – Prezes Związku Inwalidów Wojennych Pragi Północ od 1978 r. oraz Przewodniczący Środowiska 36 Pułku Legii Akademickiej. Współzałożyciel i wiceprezes Koła. Jeden z ostatnich uczestników walk o Ojczyznę, które rozegrały się na Bródnie i Targówku. Jego pasją jest poezja i malarstwo.
    Z przykrością podajemy do wiadomości, że nasz wielce zasłużony i długoletni wiceprezes OB (pełnił tę funkcję przez 25 lat) p. Ryszard Zysek zmarł 10 października 2008r. w wieku 94 lat. 
  • REGINA GŁUCHOWSKA – Prezes Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (od 29 maja 2007 r.). emerytowana nauczycielka, magister psychologii i pedagogiki. Od września 2004 r. do maja 2007 r. była wiceprezesem Oddziału Bródno TPW. Jest autorką tekstu i kompozytorką melodii „Hymnu Miłośników Bródna”. Zorganizowała zespół wokalno –poetycki REGIMUS działający przy Oddziale Bródno. Działalność tego zespołu wywiera istotny wpływ na podnoszenie poziomu kultury mieszkańców poprzez propagowanie piękna polskiej pieśni patriotycznej, żołnierskiej czy sakralnej oraz odrębności polskiej tradycji związanej ze świętami religijnymi. Pani Regina troszczy się o dobór odpowiedniego, o wysokich walorach artystycznych, repertuaru na koncerty zespołu, a także o odpowiedni sposób interpretacji wykonywanych utworów. Koncerty organizowane są z okazji świąt państwowych czy religijnych i odbywają się w czasie comiesięcznych spotkań członków Oddziału Bródno TPW, na których często obecni są także uczniowie, a następnie powtarzane dla mieszkańców Bródna w DK Jowisz, na zebraniach Kombatantów oraz w Domach Opieki na ul. Kiejstuta i Oliwskiej. Prezes Głuchowska jest też autorką słów i melodii pieśni o Bródnie – „Walczyk Trzeciego Wieku”, „Zaciszańskie Tango”, „Pieśń o Jowiszu”, „Grodziszcze na Bródnie” i innych. Poza tym p. Prezes wygłasza prelekcje dla młodzieży w szkołach lub w Oddziałach TPW o tematyce związanej z historią Bródna np. „Dzieje Bródna i okolic w przekroju historycznym” czy „II wojna światowa widziana oczami dziecka” i inne. Konsekwentnym działaniem doprowadziła w listopadzie 2007 r. do osłonięcia obelisku dla uczczenia kolejarzy węzła Warszawa-Praga. Przygotowała sprawozdanie za 25 lat działania Oddziału Bródno na program uroczystości jubileuszowej, którą prowadziła w dniu 29 stycznia 2008 r. Wprowadziła do O B 9 nowych członków i zorganizowała Koło Młodych Przyjaciół Bródna w Szkole Podstawowej nr 42.
  • KRYSTYNA BACHANEK – wiceprezes Oddziału Bródno od maja 2007 r., malarka, współorganizatorka i uczestniczka konkursów i wystaw malarskich. Organizuje plenery malarskie dla amatorów, zarówno młodzieży jak i dorosłych, urządza wystawy poplenerowe i wernisaże. W 2005 r. zdobyła dwie pierwsze nagrody na konkursach fotograficznych „Cisza” – fotografia artystyczna pomników na Cmentarzu Bródnowskim oraz „Znani na Bródnie” – cykl portretów osobistości bródnowskich. W 2007 r. urządziła fotograficzną wystawę kolejarską, która towarzyszyła uroczystości odsłonięcia obelisku dla uczczenia kolejarzy. Przygotowała wystawę dorobku Oddziału Bródno na uroczystość 25-lecia. W marcu 2008 r. zorganizowała wystawę „Najpiękniejsze pomniki na Cmentarzu Bródnowskim”, która towarzyszyła promocji książki „Monografia Cmentarza Bródnowskiego”. Książka ta powstała z inicjatywy nie żyjącego już p. Ryszarda Szołwińskiego, założyciela Oddziału Bródno TPW.
  • CZESŁAW CZARKOWSKI– członek Zarządu Oddziału Bródno, aktywny i zasłużony przewodnik PTTK po kraju i cmentarzach: Bródnowskim, Cholerycznym, Powązkowskim, Żydowskim. Organizator i przewodnik wycieczek dla uczniów i dorosłych. Szczególnie wyróżnił się w pracach przygotowawczych nad wydaniem książki o Cmentarzu Bródnowskim – sam osobiście sprawdził dwukrotnie i opisał ponad 14 tysięcy grobów. Jest współautorem monografii. Ponadto sporządził wykaz wszystkich miejsc pamięci narodowej na Bródnie i Targówku do planowanego wydawnictwa „Przewodnik po Miejscach Pamięci Narodowej i Kultu Religijnego” – kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże, pomniki, miejsca straceń.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115