Strona główna
Dzisiaj jest: 24 stycznia 2022
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
 • 1. Rozszerzyć działalność wydawniczą Oddziału Bródno poprzez:
  a – wydanie „Przewodnika po Miejscach Pamięci Narodowej i Kultu Religijnego na Bródnie”,
  b – opracowanie i wydanie „Monografii Warsztatów Kolejowych Węzła Warszawa -Praga” w kontekście historycznym, począwszy od 1877 r. i z uwzględnieniem wpływu środowiska kolejarskiego na rozwój Bródna,
  c – wydanie albumu drewnianej zabudowy Bródna – którego dziś już nie ma – w oparciu o dzieło inż. architekta Z. Kupniewskiego,
  d – opracowanie i wydanie krótkiej biografii założycieli OB. śp. R. Szołwińskiego i śp. S. Zyska,
  e – zbieranie materiałów do III tomu – „Sagi rodzinne”;
  f – spopularyzowanie informacji o Grodziszczu Bródnowskim wśród mieszkańców Bródna i Targówka (uzgodnić z Muzeum Archeologicznym);
 • 2. Zorganizować Izbę Pamiątek Bródna, Targówka i Pelcowizny oraz wystawę zdjęć starej, drewnianej zabudowy Bródna. Zorganizować Rodzinny Konkurs Literacki w szkołach podstawowych w trosce o wspomaganie i rozwijanie amatorskiej twórczości artystycznej dzieci i ich rodziców oraz rozwijanie lokalnego patriotyzmu;
 • 3. Nawiązać ściślejszy kontakt ze szkołami w celu pozyskania większej liczby uczniów do Koła Młodych Przyjaciół Bródna;
 • 4. Organizować w szkołach „Spotkania z żywą historią” – kombatantami z lat II wojny światowej.
 • 5. Zorganizować klub emerytowanych nauczycieli z Bródna i Targówka.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115